Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu-ATÖF ve Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu-FÖTED 15-17 Aralık 2017 arası ''Türk Kökenli Çocukların Almanya Okul Sistemi İçindeki konumu ve Veli ve Öğretmen Derneklerinin Görevleri“ konulu ortak çalıştay düzenledi

Çalıştay sonu aşağıdaki ortak bildiri yayınlandı:

ATÖF ve FÖTED, çalıştay sonunda, Almanya ve Türkiye arasındaki siyasal gerginliğin, Almanya'daki Türk kökenli çocuk ve velilerin üzerinde de -eğitim ve uyum bağlamında- olumsuz etki yaptığına dikkati çekerek, bu konuda şimdiye dek olduğu gibi, gelecek dönemde de yapıcı bir yaklaşım ile, uzlaştırıcı çözüm arayışlarına katkıda bulunacaklarını belirttiler.

ATÖF ve FÖTED gelecek dönemde

  • Türkçe ve Türkçe anadili derslerinin* Almanya okul sisteminin (ders planlarının) içine   kalıcı ve ilerleyici olarak alınması, aynı zamanda 2. ve 3. yabancı dil olarak, anadili Türkçe olmayan diğer öğrencilere de açılması;
  • Türkçe dersleri verecek öğretmenlerin** orta ve uzun vadede Almanya'da  yetiştirilmesi, üniversitelerde Türkçe öğretmenlik bölümleri açılması,
  • Göçmen kökenli çocukların eğitim sistemi içinde, okul öncesi eğitimden başlayarak, dışlanmalarının  önlemesi ve başarılarının artırılması;
  • Velilerin (Anne-Babaların) Eğitim sistemine, aktif ve etkin katılımlarının sağlaması  konularında daha yoğun işbirliği yapma kararı aldılar.

Aynı zamanda bir ortak çalışma protokolü hazırlaması konusunda anlaşmaya varıldı.

*/ **(bknz: http://www.tuerkischeelternfoederation.de/presseerklaerungen_basin_aciklamalari.html)

Gemeinsamer Workshop der FÖTED und ATÖF zum Thema "Die Stellung türkischstämmiger Kinder im deutschen Bildungssystem und die Aufgaben der Eltern- und Lehrervereine"

Die Föderation Türkischer Elternvereine in Deutschland-FÖTED und der Bundesverband  Türkischer lehrervereine in Deutschland-ATÖF haben vom 15.-17. Dezember 2017 einen Workshop zum Thema „Die Stellung türkischstämmiger Kinder im deutschen Bildungssystem und die Aufgaben der Eltern- und Lehrervereine durchgeführt.

Als Ergebnis des Workshops wurde die folgende gemeinsame Erklärung verfasst:

ATÖF und FÖTED betonen, daß die politischen Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei, auch die Kinder und Eltern türkischer Herkunft in Deutschland – in Bezug auf Bildung und Integration- negativ beeinflussen. Beide Organisationen wollen, wie bisher auch in der Zukunft, mit einem konstruktiven Ansatz zu einer versöhnlichen Problemlösung beitragen.

  • Türkisch und türkischer Muttersprachenunterricht muss das deutsche Regelschulsystem (mit eigenem Curricula) aufgenommen und, sowie für Nicht-muttersprachler als 2. und 3. Fremdsprache angeboten werden;
  • Lehrer*innen für den Türkischunterricht müssen mittel- und langfristig in Deutschland ausgebildet werden. Die Anzahl der Universitäten/Hochschulen, die Türkisch in der Lehramtsausbildung anbieten, soll erweitert werden;
  • Verhinderung der Ausgrenzung von Kindern mit Migrationshintergrund, im Bildungssystem, beginnend mit der Vorschulbildung, mit dem Ziel der Steigerung des Bildungserfolgs;
  • Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Verbänden, mit dem Ziel der aktiveren und effektiveren Teilnahme der Eltern im Bildungssystem.

Gleichzeitig wurde beschlossen, eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung abzuschließen

* / ** (siehe: http://www.tuerkischeelternfoederation.de/presseerklaerungen_basin_aciklamalari.html)

Förderer und Unterstützer